Härkomst Jugoslavien

Författare
Ivan Budak
(Ivan Budak.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Språkförl. Skriptor i samarbete med Solna kommun och Stockholms läns landsting, Allehanda 1979 Sverige, Stockholm, Trelleborg 32 sidor. ill. 27 cm