Härkomst Jugoslavien

Författare
Ivan Budak
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Språkförl. Skriptor i samarbete med Solna kommun och Stockholms läns landsting 1979 Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill. 27 cm 91-7282-151-5