Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel - Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE

Författare
Ola Eriksson
(Ola Eriksson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gävle University Press 2015 Sverige, Gävle 48 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan