Håffrekullen, en gård med historia - Västra Götalands län, Västergötland, Kungälvs kommun, Romelanda socken, Håffrekullen 1:6 med flera : arkeologisk utredning

Författare
Bengt Nordqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Väst), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Mölndal 24 sidor. : ill.