Hågkomster, Kombinationsutbildningen och yrkeslivet - vår utbildning i ADB och företagsekonomi 1972-74 uti lärostaden Uppsala samt en resumé av våra yrkesliv

Författare
Sören Molin
(Sören Molin.)
Genre
Biografier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sören Molin 2016 Sverige, Stockholm 116 sidor. ill. 30 cm