Kulturbilder från småländskt 1700-tal - en kommenterad och språkligt moderniserad utgåva av Samuel Kroks Urshults pastorats inbyggares seder och Samuel Ödmanns Hågkomster från hembygden och skolan

Författare
(Redaktör: Håkan Nordmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska fören. i Kronobergs län, Svanberg 1997 Sverige, Växjö, Växjö 127 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm
Prisma, Seelig, Skandia 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 241 sidor.
Fahlcrantz 1924 Sverige, Stockholm 157 sidor.
Bonnier 1923 Sverige, Stockholm 102 sidor.
Gleerup 1918 Sverige, Lund [7], 149 sidor.
Fahlkrantz 1911 Sverige, Lund 157 sidor.
Fahlcrantz 1888 Sverige, Stockholm 74 sidor.
N.M. Lindh 1861 Sverige, Örebro 103 sidor.
Lindh 1861 Sverige, Örebro 103 sidor.
1845 Sverige, Stockholm
1842 Sverige, Örebro 91 sidor.
1830 Sverige, Upsala 108 sidor.
Palmblad 1830 Sverige, Upsala [06], 110 sidor. 12:o
Gleerup 1830 Sverige, Lund 147 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan