Hågkomster - jag minns, jag minns det som igår-

Författare
Hans Engman
(Hans Engman foto: Hans Engman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Instant Book 2012 Sverige, Stockholm 166 sidor. : ill. 22 cm 978-91-86939-26-7