Avsnitt om patentverket

Författare
Hugo E. G. Hamilton
(Hugo Hamilton.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förl. 1928 Sverige, Stockholm [21 sidor.]
Bonnier 1928 Sverige, Stockholm 366 sidor illustrationer