Hållfasthetsberäkningar med finita elementmetoden - linjär statik

Författare
Billy Fredriksson
(Billy Fredriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt., Studentlitt. 1978 Sverige, Lund, Lund 372 sidor. tab. 23 cm