Hållfasthetslära D. 1, Grafostatik

Författare
Gustaf Lundberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmeristernas Handelsförening 1950 Sverige, Göteborg 41 sidor.