Hållfasthetslära för K

Författare
Göran Wihlborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LTH 2000 Sverige, Lund 212 sidor. : ill.
LTH 1998 Sverige, Lund 207 sidor. ill.
LTH 1993 Sverige, Lund iv, 239 sidor. : ill., diagr.
LTH 1986 Sverige, Lund 239 sidor.
LTH 1985 Sverige, Lund 254 sidor.
LTH 1984 Sverige, Lund ii sidor., sidor. 192-254 : ill.
LTH 1981 Sverige, Lund 191 sidor.