Hållfasthetslära för teknologi och konstruktion

Författare
Fredy Olsson
(Fredy Olsson, Arne Bernhardsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning, Berling 1994 Sverige, Stockholm, Arlöv [6], 253 sidor. ill., diagr. 24 cm
LiberLäromedel, Tifa/Lundgren 1976 Sverige, Malmö, Malmö [6], 253 sidor. ill. 25 cm
Hermod 1973 Sverige, Malmö [6], 253 sidor. : ill.