Hållfasthetslära och grafostatik

Författare
Nils Bolinder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Teknologernas handelsförening 1922 Sverige, Stockholm 104s