Hållfasthetslära - materiallära

Författare
Gustaf Lundberg
(Gustaf Lundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs fototr. 1962 Sverige, Göteborg, Göteborg 172 sidor.
Chalmers studentkår, kompendiekommittén, Göteborgs fototr. 1962 Sverige, Göteborg, Göteborg 354 sidor.
Chalmeristernas Handelsförening 1952 Sverige, Göteborg 101 sidor.
Chalmeristernas Handelsförening 1951 Sverige, Göteborg 177 sidor.
Chalmeristernas Handelsförening 1950-1952 Sverige, Göteborg 7 vol.
Chalmeristernas Handelsförening 1950 Sverige, Göteborg 41 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan