Hållfasthetslära

Författare
Jan Hult
(Jan Hult.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, A & W 1968 Sverige, Stockholm, Uppsala 411 sidor. ill.
Almqvist & Wiksell, A & W 1966 Sverige, Stockholm, Uppsala 411 sidor., [2] pl.-bl. ill.