Hållfasthetslära

Författare
Mårten Björklund
(M. Björklund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kompendieförsäljningen, Tekniska högskolans studentkår 1980 Sverige, Stockholm 143, [8) sidor.
THS Kompendieförmedlingen 1977 Sverige, Stockholm 143 sidor.