Hållfasthetslära

Den här boken är skriven för att täcka behoven för de allra flesta akademiska grundkurser i hållfasthetslära. Förkunskaper krävs om ordinära och partiella derivator och Riemannintegraler. Den riktar sig till dem som studerar till civilingenjör och högskoleingenjör samt till dem som avser att avlägga mastersexamen med inslag av strukturmekaniska kurser.

Författare
Morgan Klang
(Morgan Klang.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2009 Sverige, Stockholm, Kina 533 sidor. ill. 24 cm 978-91-47-05269-1