Hållfasthetsläran och grafostatik

Författare
Nils Bolinder
(Efter föreläsningar av N.L. Bolinder red. av Nils Fr. Kallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1916 Sverige, Stockholm