Hæfte - Simple detention : en studie over anvendelsen af privilegeret frihedsstraf

Författare
Alvar Nelson
(Af Alvar Nelson under medvirken af Erik Christensen og Kirsten Seibæk)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Munksgaard 1954 Danmark, Aarhus 72 sidor. : diagr., tab.