Héraldique capétienne

Författare
Hervé Pinoteau
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Perrière cop. 1979 Frankrike, Paris 139 sidor. : ill.
1956 Frankrike, Paris
1955 Frankrike, Paris
1954-1956 Frankrike, Paris 3 vol. : ill.
1954 Frankrike, Paris