Höganäs AB:s avloppshandbok - avloppsledningar, några synpunkter på deras anordnande, dimensionering och utförande

Författare
Höganäs AB
(Omarb. av Anders Cronström utg. av Höganäs AB.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Höganäs AB, Berling 1975 Sverige, Höganäs, Lund 247 sidor. diagr., ill., tab.