Högar

Författare
Mats Olofgörs
(Mats Olofgörs och Hans Peterson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstnärsnämnden, Banverket 1996 Sverige, Stockholm [10] sidor. : ill.