Högmässopredikan vid Olaus-Petrikyrkans i Örebro invigning

Författare
Karl Erik Edlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1913 Sverige, Örebro