Högskolepedagogik - att vara professionell som lärare i högskolan

Läraruppdraget i högskolan har på kort tid genomgått stora förändringar. En förskjutning har skett från elituniversitet till massuniversitet, från traditionell informationsöverföring till fokus på mer studentcentrerat lärande. Dessa förändringar ställer allt högre krav på högskolelärares pedagogiska kunnande. I antologin Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan diskuterar forskare och lärare verksamma vid Växjö universitet olika aspekter av det förändrade läraruppdraget i högskolan. Kapitlen belyser bland annat lärarrollen, handledning av examensarbeten, studenters informationssökning, utformningen av kursutvärderingar, examination och betygssättning samt lärares egen pedagogiska meritering. Genom en rad problematiserande exempel ur vardagen reflekterar författarna kring hur undervisningsuppdraget bättre kan förstås och utvecklas. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
(Martin Stigmar (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2009 Sverige, Stockholm, Kina 263 sidor. ill. 24 cm 978-91-47-09342-7