Högskolepedagogisk handledning - erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstad

Författare
Anita Franke
(Anita Franke, Barbro Arvidsson, Bertil Gustafsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Halmstad 2007 Sverige, Halmstad 56 sidor. 974819-1-2 (Invalid)
Högskolan i Halmstad 2007 Sverige, Halmstad 56