Högtemperaturbrott i hetisostatiskt pressad kiselnitrid - slutrapport oktober 1987

Författare
Bill Bergman
(Bill Bergman och Anders Micski)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för metallografi, KTH 1987 Sverige, Stockholm 5, 55, 11, 40 sidor. : ill.