Högtidssång vid invigningen af Engelbrektskyrkan i Stockholm den 25 januari 1914. Tonsättare: Otto Olsson

Författare
Edvard Evers
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914 Sverige, Stockholm