Högvälborne greve, nådigaste herre - en studie av Lars Jonsson Lagerbergs brev till Per Brahe den yngre åren 1643-1675

Författare
Ingrid Larsson Haglund
(Ingrid Larsson Haglund.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ateljé Lovisa 2010 Sverige, Visingsö 574 sidor. ill. 978-91-973842-3-0