Högvalla - familjeroman

Författare
Helena Nyblom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1909 Sverige, Stockholm 2 vol. ([8], 190 [6], 206 sidor.)
Idun 1907 Sverige, Stockholm 348 sidor.
Fritze, Idun 1907 Sverige, Stockholm, Stockholm 2 vol.
Fritze 1907 Sverige, Stockholm 2 vol. (392 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan