Hök och duva samt novellen Ung man på cykel

Författare
Victor Canning
(Victor Canning övers. av Vanja Lanz)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spektra 1976 Sverige, Halmstad 281 sidor. 21 cm 91-7136-178-2