Hör Fröding! - tonsatta dikter och uppläsningar av Frödingtexter

Författare
Gustaf Fröding
(I urval av Håkan Hagegård textredaktion och kommentarer av Dag Nordmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gustaf Fröding-sällskapet i samarbete med Bild, text & form, City tryck 2007 Sverige, Karlstad, Karlstad 126 sidor. 22 cm 1 CD 978-91-976300-1-6