Hörby bruk och Ekeby-kärran - från bysmedja till modern verkstadsindustri : en historisk återblick

Författare
Börje Andersson
(Börje Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s. n. 2001 Sverige, Sverige 95 sidor. ill.