Hörbytraktens förhistoria - en utställning av arkeologiska fynd på Hörby museum

Författare
Mark Wyszomirski
(Mark & Bożena Wyszomirski.)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hörby museum 1978 Sverige, Hörby 13 sidor.