"Hörde du vad vi sa? - Du är hivsmittad!" - en studie om HIV-/AIDSpatientens upplevelse av bemötandet i vården

Författare
Steinunn Ásgeirsdóttir Håkansson
(Steinunn Ásgeirsdóttir Håkansson, Lennart Carlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Samhällsmedicin syd, Enskede offset 1996 Sverige, Huddinge, Stockholm 52 sidor. 24 cm
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Samhällsmedicin Syd, Stockholms läns landsting 1996 Seychellerna, Stockholm 52 sidor.