Hörselfrämjandets program för hörselvård, Studiehandledning - hörselvården som vi vill ha den

Författare
Hörselfrämjandets riksförbund
(Förf.: Siri Myhr och Ulla Ståhlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hörselfrämjandets riksförb., Brevskolan, ABF 1984 Sverige, Stockholm 16 sidor. : ill. 91-574-1101-8, 91-574-1099-2