Hörseltekniska hjälpmedel för barn

Författare
Gun Asklöf
(Text: Gun Asklöf, Kerstin Riesenfeldt och Karin Paulsson red. och layout: Ingrid Wikholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handikappinst. 1979 Sverige, Bromma 24 sidor. : ill. 24 cm