Höstdagjämning - dikter

Författare
Bengt E. Nyström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyr. 1948 Sverige, Stockholm 76 sidor.