Höstsäd i norra Sverige - uppföljning av praktiska odlingar

Författare
Christer Yrjas
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1998 Sverige, Umeå 35 sidor.