Höstsonaten Pjästext

Författare
Ingmar Bergman
(Ingmar Bergman.)
Genre
Dramatik, Handskrifter, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsteatern 2016 Sverige, Göteborg 66 sidor.