Hägerstens motettkör XXV - en bok om körens verksamhet 1965-1990

Författare
(Per Holmstrand, Leif Lindén redaktörer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Possmans Boktryckeri 1991 Sverige, Stockholm 61 sidor