Hällsviksprojektet - upprustning och omvandling av fritidsbebyggelse - dokumentation och värdering

Författare
(Hans Bjur, Conny Jerkbrant, Björn Malbert, Helena Westholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 79 sidor. ill., kart. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan