HSB och Münchhausen by proxy - 2613983 - ett ärende som ingen ägde

Författare
Vladimir Oravsky
(Vladimir Oravsky med citat från Reine Johansson, VD för HSB Göta.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Posiphone 2020 Sverige 978-91-7591-132-8