Hackerör och stengäre på Linderödsåsen

Författare
Lennart Nilsson
(Lennart Nilsson foto: förf..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Monitorförl., Kristianstads boktr. 2003 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 170 sidor. ill. (huvudsakligen i färg), faks., kartor, tab. 22 cm