Haile Selassie - the conquering lion

Författare
Leonard Mosley
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prentice-Hall 1965 USA, Englewood Cliffs, N.J 288 sidor., [8] pl.-s.
Weidenfeld & Nicolson 1964 Storbritannien, London 306 sb ill.