Hallsbergsterminalen och Ulvsätters industriområde - Närke, Hardemo socken, Stora Älberg 1:3 m.fl. : arkeologiska utredningar

Författare
Olof Pettersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet 2000 Sverige, Örebro 38 sidor. : ill.