Hallwylska samlingen - generalregister till grupperna 1-62, 65- 67

Författare
(Utarb. av Eva Bergman..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hallwylska museet, Skandia 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm vii, 119 sidor.