Halmstads kyrka - yttre renovering : AK, 2007-2008, Halmstads socken, 1244, Svalövs kommun, Skåne län

Författare
Kerstin Börjesson
(Kerstin Börjesson och Petter Jansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2011 Sverige, Kristianstad 15 sidor.