Hammarby bandy - från Hammarby sjö - till Studenternas : 100 år med Hammarby bandy

Författare
Claes-G. Bengtsson
(Claes G Bengtsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sportförl., Bull cop. 2000 Sverige, Västerås, Halmstad 458 sidor. ill. 24 cm