Hammarstorp och Sisshammar i Husby-Sjutolfts socken, Trögds härad, Uppland - från kronotorp till säteri : personer och bebyggelse från tiden då Karin Månsdotters syster bodde på Hammarstorp till 1900-talet

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Helander, Kista snabbtr. 1997 Sverige, Solna, Stockholm [4] sidor., sidor. 7-249 ill. (vissa i färg), faks., kartor 30 cm Bil. II (3 sidor.)