Hamre och Orsten i Trönö socken

Författare
Birgit Lundgren
(Text: Birgit Lundgren (all text om inget annat anges), Kirsten Bjerknes, Ritva Hovanta, Ann-Sofie Jönsson, Einar Svedin, LIsbeth Trempenau.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trönö hembygdsförening, Bok & Tryck AB 2020 Sverige, Trönödal, Bollnäs 300 sidor illustrationer 30 cm 978-91-981211-8-6