Hams förbannelse

Författare
Arvid Svärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1935 Sverige, Stockholm 240 sidor.
1927 Sverige, Stockholm 267 sidor.